Промишлена химия

Предлагаме различни продукти и суровини от промишлената химия за Вашите специфични производства.

 

 

Индустриална химия

 • Химически добавки за полимерни материали
 • Ебонит
 • Полиетиленполиамин
 • Лепила и уплътнители
 • Лепила: БФ-4; 88-НП ; 88-СА
 • Херметици
 • Пенопласти
 • Фенопласт СП-1
 • Лак МА-592

Органична химия

 • Соли органични
 • Киселини органични

Петролни продукти, масла

 • Компоненти и добавки към горивата и маслата
 • Масла индустриални, масло приборно
 • Нефтопродукти за промишлено и битово потребление
 • Парафини
 • Смазки

Оцветители и бои

 • Грундове и емайли
 • Компоненти за лако-бояджийската промишленост
 • Консерванти
 • Миещи средства за промишлеността
 • Оцветители промишлени нигрозин, родамин, зелен оксалат

Продукция на неорганичната химия

 • Окиси неорганични
 • Основи (алкали) и содови продукти
 • Соли на неорганичните киселини

Сорбенти, катализатори, пълнители

 • Катализатори
 • Пълнители

Химикали за металообработка и галваника

 • Продукти за галванична обработка
 • Химически продукти за почистване

Химикали за пречистване

 • Химически продукти за пречистване на водата

Химически продукти за индустриална употреба

 • Графити
 • Епоксидни смоли ЕД-20, К-115 и др.
 • Пластификатори
 • Пенопласт ПС-1-200
 • Композиция ОС 82-01

Химически реактиви

 • Твърди органични и неорганични реактиви
 • Течни органични и неорганични реактиви

Пресматериал

 •  Пресматериал АГ-4В ГОСТ 20437-89
 •  Пресматериал АГ-4В  екструдиран
 •  Пресматериал ДСВ-2 "О"
 •  Пресматериал ДСВ-4 "О"
 •  Пресматериал ДСВ-2 "П"
 •  Пресматериал ДСВ-4 "П"
 •  Пресматериал ДСВ-2 "Л"
 •  Пресматериал ДСВ-4 "Л"