Месингови тръби

Месинговите тръби се произвеждат от следните сплави: CuZn5, CuZn10, CuZn15, CuZn20, CuZn30, CuZn33, CuZn36, CuZn37 и CuZn40.

Качеството и допустимите отклонения са в съответствие с EN 12449, или други световни стандарти , както и  от специални технически условия.

 АСОРТИМЕНТ
Размери, мм Форма на доставка
Външен диаметър Дебелина на стената
6-35 0,5-2,0 (2,5)   Фабрични размери(2 до 6 м),
и поръчкови (1 до 6 м)
35-50 1,0-5,0
50-80 1,0-8,0 (10,0)
80-120 2,0-10,0
Наименования и стандарти за производство на месингови тръби
EN EN
за продуктите
Наименованията, както на други стандарти
Марка Номер DIN ASTM
Марка Номер
CuZn5 CW500L EN 12449 CuZn5 2.0220 С 21 000
CuZn10 CW501L EN 12449 CuZn10 2.0230 С 22 000
CuZn15 CW502L EN 12449 CuZn15 2.0240 С 23 000
CuZn20 CW503L EN 12449 CuZn20 2.0250 С 24 000
CuZn30 CW505L EN 12449 CuZn30 2.0265 С 26 000
- - - CuZn33 2.0280 C 26 800
CuZn36 CW507L EN 12449 CuZn36 2.0335 С 27 000
CuZn37 CW508L EN 12449 CuZn37 2.0321 С 27 200
CuZn40 CW509L EN 12449 CuZn40 2.0360 С 28 000