Медни тръби

Предимствата в използването на медните тръби са много - надеждност, гарантирано дълъг живот, лесен монтаж и др.

Ние предлагаме медни тръби за газ и вода, за санитарни приложения и отопление в пълно съответствие със стандарта EN 1057, за хладилни и климатични инсталации в съответствие със стандарта EN 12735.

Отделно от тези, в нашата номенкратура има медни тръби, които могат да бъдат използвани за други цели, например в производството на електротехниката, които са произведени в пълно съответствие със стандарта EN 13600.

Медните тръби за индустриални приложения са произведени в пълно съответствие със стандарта EN 12449.

Ние също така предлагаме тръби с ниско съдържание на фосфор, Cu-DLP (EN), както и тръби от проводима мед Cu-HCP и Cu-ETP за електротехнически приложения.

Асортимент
Вид мед Размери, мм Форма на доставка
Външен диаметър Дебелина на стената
Cu-DHP 6,0-22,0 0,5-2,0 на руло, спирала
6,0-120,0 0,5-10,0 * Фабрични дължини (2-6 м) и фиксирани (1-6 м)дължини
* В зависимост от външния диаметър

Качеството и допустимите  отклонения от нормите са в съответствие с EN 1057, EN 12735, EN 12449, EN 13600, или други световни стандарти, както и специалните изисквания (специални механични свойства, по-детайлни технологични характеристики, по-строги отклонения, специфични изисквания за качество на повърхността и др.) , които се определят от специални технически условия.

Наименования и стандарти за производство на тръби
EN EN
за продуктите
Аналози
Марка Номер DIN ASTM
Марка Номер
Cu-HCP CW021A EN 13600 SE-Cu 2.070 C 10 300
Cu-ETP CW004A EN 13600 E-Cu58 2.0065 С 11 000
Cu-DHP CW024A EN 1057
EN 12735
EN 12449
SF-Cu 2.0090 С 12 200
Cu-DLP CW023A EN 12449 SW-Cu 2.0076 С 12 000

Производствената програма включва медни тръби с вътрешен диаметър от Ø 5 - 76 мм и дебелина на стената от 0.35-2.5 мм, .Те могат да бъдат меки, полу-твърди и твърди тръби.
Ние предлагаме санитарни и медни тръби за промишлени цели, отговарящи най-вече на следните стандарти:EN 1057, EN 12735-1, EN 12449, ASTM B280, ASTM B68/251, ASTM B88, ГОСТ 617, ГОСТ 11383.