Медни и месингови пръти

Можем да Ви предложим медни и месингови пръти с различни размери и с качество и допустими отклонения, съгласно EN 12163, 12164, 12165, 12167, 13601 или други световни стандарти, както и специални изисквания (специални механични свойства, по-строги отклонения, специфични изисквания за качество на повърхността, и т.н.), които са дефинирани от специални технически условия.

Асортимент
Вид Прокат Размери
mm
Форма на доставка

МЕД
Cu-HCP
Cu-ETP
Cu-DHP
Шини Дебелина:
2 - 25
Ширина:
5 - 120 *
Рулони или пръти в зависимост от дебелината
Кръгли пръти 3,0 - 80
Квадратни пръти 4,0 - 50
Шестостенни пръти 4,0 - 65
Нисколегирана мед и безоловен месинг CuNi1, 5Si
CuNi2Si
CuZn10
CuZn20
CuZn28
CuZn30
CuZn33
CuZn37
CuZn40
Шини Дебелина:
2 - 15
Ширина:
5 - 60 *
Рулони или пръти в зависимост от дебелината
Кръгли пръти 3,0 - 80
Квадратни пръти 4,0 - 50
Шестостенни пръти 4,0 - 60
Оловен МЕСИНГ CuZn36Pb1, 5
CuZn36Pb3
CuZn38Pb2
CuZn39Pb2
CuZn39Pb3
CuZn40Pb2
Шини Дебелина:
2 - 15
Ширина:
5 - 60 *
Рулони или пръти в зависимост от дебелината
Кръгли пръти 3,0 - 80
Квадратни пръти 4,0 - 40
Шестостенни пръти 4,0 - 65
Кухи пръти (кръгли и шестоъгълни) по желание на купувача
* В зависимост от дебелината

Наименования за мед и месинг и стандарти за производство на пръти и шини
EN EN
за продуктите
Наименованията, както на други стандарти
марка номер DIN ASTM
марка номер
Cu-HCP CW021A EN 13601
EN 12165
SE-Cu 2.070 C 10 300
Cu-ETP CW004A EN 13601
EN 12165
E-Cu58 2.0065 С 11 000
Cu-DHP CW024A EN 12163
EN 12165
EN 12167
SF-Cu 2.0090 С 12 200
CuNi1Si CW109C EN 12163
EN 12165
CuNi1, 5Si 2.0853 -
CuNi2Si CW111C EN 12163
EN 12165
CuNi2Si 2.0855 -
CuZn10 CW501L EN 12163 CuZn10 2.0230 С 22 000
CuZn20 CW503L EN 12163 CuZn20 2.0250 С 24 000
CuZn28 CW504L EN 12163 CuZn28 2.0261 -
CuZn30 CW505L EN 12163 CuZn30 2.0265 С 26 000
CuZn33 CW506L EN 12163 CuZn33 2.080 C 26 800
CuZn36 CW507L EN 12163
EN 12167
CuZn36 2.0335 С 27 000
CuZn37 CW508L EN 12163
EN 12165
EN 12167
CuZn37 2.0321 С 27 200
CuZn40 CW509L EN 12163
EN 12165
EN 12167
CuZn40 2.0360 С 28 000
- - - CuZn36Pb1, 5 2.0331 С 35 000
CuZn36Pb3 CW603N EN 12164
EN 12167
CuZn36Pb3 2.0375 С 36 000
CuZn38Pb2 CW608N EN 12163
EN 12164
EN 12165
EN 12167
CuZn38Pb1, 5 2.0371 -
CuZn39Pb2 CW612N EN 12164
EN 12165
EN 12167
CuZn39Pb2 2.0380 C 37 700
CuZn39Pb3 CW614N EN 12163
EN 12164
EN 12165
EN 12167
CuZn39Pb3 2.0401 -
CuZn40Pb2 CW617N EN 12163
EN 12164
EN 12165
EN 12167
CuZn40Pb2 2.0402 C 37 800