Меден и месингов прокат

brass

Месинговите тръби също са широко използвани в индустрията, особено за санитарна арматура и различни тръбопроводи.

Медните и месинговите тънкостенни тръби се използват за хладилни и климатични инсталации, санитарни приложения и разпределение на  течности по тръбопроводи, нагреватели, и особено в слънчеви инсталации и  нагреватели.
Тънкостенните тръби също могат да се използват за декоративни цели,например за огъване, полиране и галванизация , а също и за вътрешна и външна декорация.

Профилите от мед ( тръби , пръти , профили и тел ) се използват и в електротехниката.