Контакти

snabditel.bg е сайт за търговия на едро, чието предназначение е да помогне в работата на отделите „Материално-техническо снабдяване” и „Ресурсно обезпечение”, занимаващи се с доставка на материали за обезпечаване на производството в машиностроенето, електротехническата промишленост, химическата промишленост, производството на лако-бояджийска продукция и други.

Тексилин ЕООД

1330 София , п.к. 92
тел. +359 887870222
e-mail: info@snabditel.bg