Специални хартии

По заявка на клиента можем да доставим хартии с различно специално предназначение. Например за изолация, за обвиване на продукти , съдържащи мазнина, за обвиване на продукти, работещи във влажна среда и за други специални предназначения. /хартия битумизирана, хартия парафинирана, т.нар. хартия патронна, пергамент, подпергамент/