Електроизолационен Картон

Картон електроизолационен (Електрокартон)


Електроизолационният картон се отнася към групата на изолационните материали, използвани за вътрешни изолации на ел.машини и апарати, в трансформатори и друго електрооборудване, в това число и работещо с масло при температури до 105 градуса С. Използва се също за изработка на лепени детайли на трансформатори от всички класове на напрежение.

 
Картон електроизолационен, марка ЭВ


Електроизолационният картон, марка ЭВ (пресшпан) – се използва за работа при температури до 90o C, за електроизолация. Благодарение на своите уникални свойства (висока плътност и износоустойчивост), той намира и други приложения, например за производството на матрици, шаблони в текстилната промишленост, за архивиране на документи и др.

Картон за електрически машини, произведен в съответствие с вида B.2.1. на стандарт CEI 641-3-1.

Продуктът може да бъде адаптиран по желание на клиента и произведен в съответствие с други стандарти. Благодарение на своите технически характеристики на изпълнение, картоните за електрически машини могат да бъдат използвани за съоръжения, работещи в ниско и средно напрежение и мощност. Продуктът обикновено се доставя в листа на 0.25-2 мм и различни размери дължина и ширина, които предварително са договорени с клиента.

 

Характеристики Допустими
изисквания
Плътност, g/cm3, дебелини (мин.)  
- До 1,0 мм, включително 1,10
- От 2,0 мм 1,13
- На 3,0 мм 1,15
Устойчивост на Drive на опън, N/mm2 (мин.):  
а) до 1mm дебелина, включително  
- Надлъжно 70
- Напречно 30
б) над 1mm дебелина  
- Надлъжно 90
- Напречно 50
Диелектрична якост (в масло) кв. / мм (мин.):  
- 0,25 - 0,7 мм дебелина, включително 30
- Над 0,7 мм дебелина 20
Якост на якост на опън (след импрегниране с масло), N/mm2 (мин.):  
- Надлъжно 65
- Напречно 55
Влажност% (макс.) 7
Удължение при добив,% (мин.):  
- Надлъжно 3,5
- Напречно 3,0
   
   
   

Предлагаме следните марки електроизлоционен какртон:

№ п/п

Наименование

Стандарт

Тегло
г/кв.м.

Дебелина, мм

Формат, мм

1

Електрокартон ЭВТНП

ТУ 5443-020-00278882-2009

130; 225; 235; 360; 470; 570

0.10-0.50

1020-1100

2

Електрокартон ЭВТНП

ТУ 5443-020-00278882-2009

360; 470; 570

0.30-0.50

1100x1000

3

Електрокартон ЭВ

ГОСТ 2824-86

345; 575;

0.3, 0.4, 0.5

980-1100

4

Електрокартон ЭВ

ГОСТ 2824-86

570

0.5

1100х1000

5

Електрокартон Г

ГОСТ 4194-88

500

0.5

980-1100