Алуминиеви телове/проводници

Телове/Проводници, изработени от алуминий и алуминиеви сплави
ГОСТ 14838-78

Проводниците са изработени от  алуминий АД1 и алуминиеви сплави марки АМЦ, АМГ2, АМГ5П, Д1П, Д16П, Д18, В65. 

Проводниците се разделят по точност на изработка на:
  нормална точност, повишена точност.

 Проводниците имат допуски, както е посочено в таблицата по-долу:

Номинален диаметър

Допустими отклонения за диаметър  в  mm, с точност на изработка

Площ на напречното сечение

Теоретично тегло на 1000 метра тел, кг

нормален

повишени

1.4

-0,04

-0,03

1.54

4.310

1.5

1.75

4.900

1.6

2.01

5.630

2.0

-0,05

-0,04

3.14

8.796

2.3

4.16

11.633

2.5

4.90

13.720

2.6

5.31

14.866

2.8

6.15

17.220

3.0

7.07

19.792

3.5

9.62

26.939

3.8

10.23

28.644

4.0

-0,08

-0,05

12.57

35.186

4.5

15.91

44.532

4.8

18.10

50.680

5.0

19.64

54.978

5.5

23.76

66.523

5.8

26.42

73.979

6.0

28.28

79.168

6.5

-0,12

-0,06

33.18

92.913

6.8

36.28

101,584

7.0

38.49

107,757

7.5

44.18

123,700

7.8

47.78

133,795

8.0

50.27

140,743

8.5

56.75

158,866

8.8

59.69

167,132

9.0

63.62

178,128

9.5

70.88

198,470

9.8

75.43

211,204

10,0

78.54

219,911