Алуминиеви пудри и прахове

Предлагаме Ви различни видове алуминиеви пудри със следните имена и марки:

Наименование Марка Стандарт
Пудра алуминиева пигментна ПАП-1, ПАП-2 ГОСТ 5494-95
Пудра алуминиева пиротехническа ПП-1Т, ПП-1Л, ПП-2Т, ПП-2Л, ПП-3Т, ПП-3Л ГОСТ 5592-71
Пудра алуминиева ПАГ-4С, ПАГ-4CL ТУ 48-0107-120-97
Хидрофилна алуминиева пудра марка ГАП ГАП-1, ГАП-1м, ГАП-2, ГАП-2м, ГАП-3, ГАП-3м, ГАП-4, ГАП-4м, ГАП-5, ГАП-5м ТУ 1791-004-49421776-2011
Алуминиева паста марка АПГ АПГ-1, АПГ-1м, АПГ-2, АПГ-2м, АПГ-3, АПГ-3м, АПГ-4, АПГ-4м, АПГ-5, АПГ-5м ТУ 1791-005-49421776-2011
Алуминиев прах АСП (ASP) АСП-2 (ASP-2), АСП-3 (ASP-3), АСП-3/5, (ASP-3/5), АСП-4 (ASP-4), АСП-4/5 (ASP-4/5), АСП-5/5 (ASP-5/5), АСП-6 (ASP-6), АСП-7 (ASP-7), АСП-8 (ASP-8), АСП-10 (ASP-10), АСП-12 (ASP-12), АСП-15 (ASP-15), АСП-18 (ASP-18), АСП-22 (ASP-22), АСП-25 (ASP-25), АСП-30 (ASP-30). ТУ 1791-002-49421776-2006
Прах алуминиев ПА-0, 1, 2, 3, 4 ГОСТ 6058-73
Пясък алуминиев АКП ТУ 48-5-38-78
Прах алуминиев с добавка титан АСД-Т ТУ 1791-99-019-98
Прах АПВ ТУ 48-5-152-78
Алуминиев прах вторичен АПВ-П ТУ 1791-99-019-4091-95
Прах алуминиев АПЖ ТУ 1791-99-024-99

Предлагаме Ви също така алуминиеви пудри със следния гранулометричен състав:

Анализ А15 А20 А60 А80 А100
>1000μm следи следи      
>430μm 40% 1%      
>250μm 59% 62% 1%    
>150μm 1% 35% 59% 1%  
<150μm следи        
>75μm         1%
>60μm   1% 39% 77% 8%
<60μm   1% 1% 22%  
>42μm         16%
<42μm         75%
Плътност[г/см3] 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
Активен Алуминий мин. 98,50% мин. 98,50% мин. 98,50% мин. 98,50% мин. 98,50%