Алуминиеви листове

Листове от алуминий и алуминиеви сплави
ГОСТ21631-76,
(за ВД1 ТУ1-804-323-93, за 1105 ТУ1-83-54-89)

Дебелина 0.5 - 10.0 mm

Ширина 1000 - 1500 мм, дължина 2000 - 6000 mm

Сплав

Покритие

Състояние на доставка


А0-А6, АД1

-

M, H


АМГ2, АМГ3

-

M, H, H2


АМГ6

B, У

M, H


АМЦ

-

M, H, H2


ВД1, 1105

A

M, H, H2, и T


Д16

A, У

T, M

M - закалени
H - нагартовани
H2 - полунагартовани
T - закалени и естествено състарени
A - нормално покритие
Б - технологично покритие
У- удебелено покритие

Дебелина на листа, мм

Теоретична маса на 1 м лист в кг, нормална точност на дебелината и ширината

Широчина на листа, мм

1000

1200

1500

0.5

1.288

1.511

1.887

0.6

1.545

1.854

2.295

0.7

1.831

2.198

2.724

0.8

2.117

2.524

3.131

0.9

2.404

2.868

3.56

A

2.647

3.16

3.925

1.2

3.219

3.846

4.783

1.5

4.006

4.774

5.898

1.6

4.292

5.117

6.327

1.8

4.864

5.804

7.184

1.9

5.151

6.147

7.613

2

5.437

6.456

8.021

2.5

6.796

8.105

10.101

3

8.155

9.788

12.139

3.5

9.586

11.47

14.262

4

11.016

13.136

16.385

4.5

12.447

14.853

18.53

5

13.806

16.553

20.653

5.5

15.267

18.308

22.835

6

16.629

19.943

24.876

6.5

18.063

21.663

27.024

7

19.496

23.367

29.151

7.5

20.93

25.088

31.299

8

22.292

26.739

33.361

8.5

23.725

28.48

35.51

9

25.159

30.164

37.636

9.5

26.592

31.884

39.784

10

27.954

33.553

41.89

10,5

29.388

35.274

44.038

   

Дебелина на листа, мм

Дебелина на покритието от всяка страна в % от действителната дебелина на плочата

Технологична

Нормална

Удебелена

повече

най-малко

От 0,5 до 1,9

1.5

4.0

8.0

От 1,9 до 4,0

1.5

2.0

4.0

Над 4,0

1.5

2.0

-