Алуминиев прокат

aluminievАлуминия е сребристо-бял метал с температура на топене 600°С. Притежава много ниска плътност и висока електрическа проводимост. В зависимост от чистотата си различаваме особено чист А999 (99,999%Al), високо чист А995 (99,995%Al), А99 (99,99%Al), А97 (99,97%Al), А95 (99,95%Al) и технически чист А85, А8, А7, А6, А5 (99,0%Al).


Техническият алуминий се изработва във вид на листове, профили, пръти, тел и други полуфабрикати. Най-използваните в  машиностроенето са деформируемите алуминиеви сплави (дуралуминий).

Другата група са алуминиевите сплави за леене. Това са сплави за фасонно леене притежаващи висока тънколивкост, малка склонност за образуване на горещи пукнатини, пористост с добри механични свойства и корозионна устойчивост. Най-използуваните са АЛ4, АЛ5, АЛ3, АЛ7, АЛ9, АЛ19, АЛ2, АЛ27.


Предлагаме Ви всички артикули и видове алуминиеви профили, прахове и плочи.