Условия за ползване

 

Основната цел на сайта е да предостави на своите потребители информация за нашите възможности, свързани с доставката на различни продукти, а също така кратка техническа информация, описваща предлаганите материали. През сайта не се извършва търговска дейност, по смисъла на Закона за електронната търговия.


Съдържание на сайта и защита на авторските права

Както всеки сайт в интернет пространството, така и сайта snabditel.bg е създаден от автори, които са вложили в него своя труд. Ние се опитваме да защитим техните авторски права. Съдържанието на уеб страниците, дизайна и програмния код на сайта snabditel.bg,  са със защитени авторски права.

Копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма не е разрешено, без предварителното писмено съгласие на snabditel.bg, освен за лична употреба и нетърговски цели.

Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

При използването на материали от интернет страниците на snabditel.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, освен ако не е предвидено друго с отделен договор.

Някои индивидуални документи публикувани в сайта, могат да бъдат предмет на допълнителни условия и изисквания на нашите партньори. Те ще бъдат  посочвани в съответните документи.

Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: info@snabditel.bg, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика и.


Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Ние не гарантираме, че материалите, публикувани на страниците на сайта, не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Запазваме си правото да изменяме съдържанието на материалите, публикувании в сайта и да прекратяваме достъпа до тях, без предварително предупреждение.

Ние се задължаваме да предприемаме всички разумни мерки, информацията, публикувана на сайта да сигурна и качествена.

Ние не носим отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби, причинени от употребата на нашия сайт.


Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви и да Ви предоставя допълнителна полезна информация, сайтът  snabditel.bg може да изгради връзки към  други сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни.
Страниците на сайта snabditel.bg,  могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб-страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници.

Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация,.

Тъй като, ние нямаме влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с тези условия за ползване, ние се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях политика. Препоръчваме Ви, да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.


Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт Вие се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.

Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през страниците на сайта snabditel.bg, Вие приемате следните условия: 
а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване; 
б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вируси, както и всякакви други вредни или деструктивни програми от този тип, преди да изпратите материалите; 
в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

Потребители, които нарушават  условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа им и използването на сайта и услугите, които той предлага.


Изявление за защита на личните данни

Това изявление е предназначено да Ви информира за мерките за защита на данните, изпращани от потребителите на сайта.

Потребителите могат да разглеждат страниците на сайта свободно, без да са длъжни да попълват каквито и да са регистрационни форми и да въвеждат каквито и да било лични данни.

В случай, че потребител реши да осъществи контакт с нас, е необходимо е да ни изпратите данни, които не се явяват лични, по смисъла на ЗЗЛД.

Екипът на snabditel.bg не събира, съхранява и обработва лични данни на своите потребители, освен за осъществяване на контакт с потребителите, за да извършим услугата, която сте заявили.

Приоритетна цел на сайта на snabditel.bg е,  да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на данните.

Получените от потребителите данни, няма да бъдат използвани за никакви цели, които не са публикувани в това Изявление. Екипът на сайта snabditel.bg не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица изпратените от своите потребители данни.


Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на snabditel.bg и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: info@snabditel.bg 
С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че сте информирани за условията за ползване на сайта.