Картони и хартии

hartiaПо заявка на клиента можем да Ви предоставим различни видове картони и хартии.

 

 

 

Видове хартии

Натурални (непромазани) хартии

Определенията «хартия», «картон», «тежък картон», зависят от една страна от масата на 1 м2 площ, а от друга от тяхното предназначение. За ориентировъчни се приемат следните стойности:

• хартия: < 150 г/м2 (понякога до 400 г/м2);

• картон: 150–600 г/м2;

• тежък картон: >600 г/м2;

Други видове непромазани хартии с различно качество и свойства, които се използват в листовия печат, а също така и често се прилагат при безконечен печат на формуляри са:

• офсетови хартии;

• хартии, при чието производство е използвана макулатура (~100% съставени от вторични нишки);

• тънки пощенски хартии (пилюр);

• хартии с воден знак;

• хартии за печат на документи (най-често с воден знак);

• прозрачни хартии;

• хартии за струен печат (специално за струйни принтери);

• специални хартии за електрофотографията;

Картони

Kартонът се отнася към групите хартии, които се характеризират с по-високи стойности по отношение на своята дебелина и маса. Те се отличават с редица функционални предимства. В групата на картоните влиза хартията с маса над 200г/м2. Тази граница е относителна и варира в диапазона от 150 до 250 г/м2 при различните производители и търговски представители. Картоните притежават многослойна структура, която увеличава тяхната дебелина и твърдост.

Групата на промазаните картони се характеризира с отлични качества за печат, по-точно предаване на цветовете и по-добър гланц при лакиране.

Структурата на промазаните картони се характеризира със следните показатели:

- покривен слой ( може да бъде един или няколко);

- горен слой ( един или няколко слоя от суровина, която може да бъде избелена или неизбелена целулоза, дървесинна маса, избелена рециклирана хартия)

- вътрешен слой (обикновено от рециклирана хартия; дървесинна маса; неизбелена целулоза)

- гръб (еднослоен или многослоен от суровини като: избелена или неизбелена целулоза, дървесинна маса, рециклирана хартия)