Алуминиеви ленти

Ленти от алуминий и алуминиеви сплави
ГОСТ13726-97
(за ВД1 ТУ1-804-323-93, за 1105 ТУ1-83-54-89)

Дебелина 0,5 - 5,5 mm
Ширина 150-600мм, 1000 - 1500 мм

Сплав

Напластяване

Състояние

при доставка


А5, А6, АД1

-

M, H


АМГ2

-

M, H, H2


АМЦ

-

M, H, H2


ВД1, 1105

A

M, H, H2M - закалени
H - нагартовани
H2 - полунагартовани
T - закалени и естествено състарени
A - нормално покритие